Press release

Bokslutskommunike 2019

ONS, FEB 19, 2020 08:51 CET

Stockholm 2020-02-19

(Fullständig rapport finns bilagd)

2019 har varit ett händelserikt och spännande år för GOGO Lead Tech (“Bolaget eller GOGO”). Vi har under det gångna året valt att fokusera på att bygga Bolagets fundament för att skapa de bästa förutsättningar att fortsätta utvecklas.  I januari förvärvade Bolaget Online Gaming Info (“OGI”) och ändrade riktning mot att vara ett fullskaligt leadgenereringsbolag med fokus på att utveckla och förvärva bolag och plattformar inom leadgenerering. Den 18 december 2019 togs Bolagets aktie upp för handel på Spotlight Stock Market, en viktig milstolpe för Bolaget i form av att skapa ett större intresse och synlighet för nuvarande samt framtida investerare. Att vi nu är noterade ger oss många fördelar att ha en likvid aktie för att i framtiden möjliggöra fler affärsmöjligheter i form av förvärv. Ett kvitto på det är att vi redan i januari 2020 ingick avtal om att förvärva två brittiska leadgenereringsplattformar med inriktning mot web hosting. Precis som enligt plan vill vi bredda Bolagets kundbas för att uppnå ytterligare diversifierade intäktsströmmar, vilket vi nu har fått genom förvärvet. Då tillträdet av de brittiska leadgenereringsplattformarna skedde efter 2019 så är inte siffrorna för Bolagets senaste förvärv konsoliderade i denna rapport. Under kvartal fyra uppgick omsättningen för förvärvet till ca 1,3 MSEK med ett resultat innan skatt om ca 0,9 MSEK. 

Då Bolaget är verksamt inom digital leadgenerering innebär det att vi verkar i en bransch som är under konstant utveckling. Från att iGaming-sektorn varit de dominanta kunderna har det under senare tid breddats till majoriteten av de aktörer och branscher som på ett eller annat sätt vill driva sin försäljning online vilket har medfört en enorm potential. Det finns flertalet aktörer på marknaden och det är därför viktigt att Bolaget alltid strävar efter att ligga i framkant vad gäller produkt samt erbjudande. Vi ser därför att det kommer vara viktigt att fortsätta bredda Bolagets kundbas för att uppnå ytterligare diversifierade intäktsströmmar. Idag innehar Bolaget, genom sitt dotterbolag Online Gaming Info OGI Holding AB, nio olika hemsidor med mål att tillhandahålla relevant innehåll i form av guider och underhållning/spel till potentiella “leads” för iGaming-aktörer tillsammans med GOGOs nyförvärvade leadgenereringsplatformar www.ukwebhostreview.com och www.top10-websitehosting.co.uk vilket utgör en mycket bra grund. Bolaget kommer aktivt fortsätta utveckla samt växa dessa tillgångar parallellt med att undersöka möjligheterna till att genomföra fler förvärv för att bredda samt diversifiera intäktsströmmarna ytterligare.

Min ambition är fortsatt att ta GOGO till nästa nivå. Det är med stor entusiasm jag fortsätter jobba hårt med att konstant accelerera samt diversifiera nuvarande affärsmodell och på så sätt skapa ett ökat och långsiktigt värde för Bolagets kunder samt aktieägare.

Stockholm Februari 2020

Christian Kronegård

VD GOGO Lead Tech AB (publ)

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.