Press release

Bokslutskommunike 2021

Stockholm 2022-02-28

Helåret 2021 är nu avklarat och det är med stolthet jag blickar tillbaka på det gångna året. Vi har fortsatt arbetat hårt med utvecklingen av våra tillgångar samtidigt som vi fortsätter att addera nya bolag till vår portfölj. För helåret 2021 redovisar vi en omsättning om ca. 13.9 MSEK med ett EBITDA-resultat på ca. -0.4 MSEK. För det fjärde kvartalet redovisar vi en omsättning om ca. 4.3 MSEK med ett EBITDA resultat om ca. -0.6 MSEK.

Vår strategi har kontinuerligt varit att växa i alla led, en strategi vi under året fortsatt exekvera på. Genom förvärvet av Connectio.io har vi fortsatt vår expansion inom digitala produkter och utökat vårt potentiella kundgrupp. Parallellt med detta har ett ihärdigt arbete pågått med synergi-realiseringar för att skapa en så effektiv organisation som möjligt. Efter periodens slut har bolaget även genomfört förvärvet av Torget Updated Sweden samt plattformen hostingdata.co.uk och har på så sätt kompletterat bolagets tjänsteportfölj med en bredare målgrupp och att nu även erbjuda annonsering via fler kanaler. Givet vår bolagsportfölj finns flertalet områden identifierade i vilka våra tillgångar kan samarbeta för att kunna erbjuda respektive bolags existerande kunder en bredare produkt. Detta skapar dagligen nya spännande möjligheter som vi som koncern ihärdigt arbetar med för att vidareutveckla för att skapa fortsatt tillväxt.

Under årets fjärde kvartal har bolaget genomfört ett gediget strategiarbete för att överse hur vi gemensamt som grupp ska arbeta framåt. Det globala marknadsföringsuniversumet är under konstant utveckling vilket skapar kontinuerliga utmaningar i hur vi som bolag ska positionera oss för att få optimal utväxling av våra marknadsföringsinvesteringar. Stort fokus har därför lagts på att lägga en gemensam marknadsföringsplan för att kunna skapa så goda förutsättningar för framtida omsättningssynergier som möjligt. Ett steg i detta har varit att utöka antalet marknadsföringspartners för att ge alla våra tillgångar en mer diversifierad verktygslåda när det kommer till våra marknadsföringsinitiativ. Implementeringen av denna strategi initierades under årets sista kvartal och är något vi som grupp fortsätter utveckla dagligen för att nå en långsiktigt skalbar modell.

Att vi idag består av en grupp om ca. 30 medarbetare världen över där samtliga drivs av utveckling och innovation med ambition att konstant göra våra produkter ännu bättre och mer attraktiva känns otroligt glädjande. Vi utvärderar regelbundet hur vi kan skala upp vår affär och erbjuda våra produkter i fler kanaler. Vi kommer därför att fortsätta fokusera på tillväxt och bygga organisationen ännu större för att kunna ta ytterligare kliv framåt. 

Jag vill med detta sagt tacka våra befintliga ägare för det gångna kvartalet och hälsa alla nya aktieägare välkomna på vår resa!

Väsentliga händelser under perioden oktober till december 2021

  • Tilläggsköpeskilling fastställs och faller ut till säljaren av Connectio.io
  • Bolaget avbryter förhandlingarna om förvärv av Eco Web Hosting Limited
  • Bolaget håller extra bolagsstämma i och namnändrar till Sociallite Us AB (publ)

Väsentliga händelser efter perioden oktober till december 2021

  • Bolaget förvärvar Torget Updated Sweden AB

Bolaget förvärvar 51% av plattformen www.hostingdata.co.uk

För mer information: 

VD, Christian Kronegård 

ir@sociallite.us

08-41001092 

www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Ladda ner bokslutskommunike 2021

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.