Press release

Bokslutskommuniké 2023

Stockholm 2024-02-20

(Se bilaga för fullständig rapport)

Summerat kommer Sociallite ur 2023 som ett starkare bolag. Som vi skrivit om tidigare så har året inneburit många positiva förändringar vad gäller kvalitetssäkring, spetsat verksamhetsfokus, utväxling av konsulter mot dedikerade anställda resurser och kostnadseffektiviseringar. Bolaget har skapat goda förutsättningar för att växla upp verksamheten med organisk tillväxt samt mindre selektiva förvärv. Nu tar vi nästa steg och har följt upp med att under den första månaden 2024 göra två förvärv som kommer bidra både inom leverans och tillväxt.

För helåret 2023 redovisar vi en omsättning om cirka 14,5 MSEK (18,2 MSEK) med ett EBITDA resultat om cirka -3,7 MSEK (-6,1 MSEK). Resultatet är präglat av omställningskostnader. Under sista kvartalet kan vi se att de effektiviseringar som omställningsarbetet inneburit gjort resultat. Trots minskad omsättning har vi förbättrat EBITDA resultatet med 2,4 MSEK på helåret. Omsättningsminskningen i jämförelse med samma period föregående år härleds fortsatt till vår Facebookannonsering plattform, Connectio.

Vi har haft ett stort fokus på att ge våra kunder bästa tänkbara upplevelse av våra tjänster – kombinerat med ett supportstöd utöver det vanliga. Genom våra nya satsningar inom sälj, marknad och med våra förvärv, kommer vi att öka vår attraktionskraft ytterligare – och därmed också vår tillväxt.

Jag ser positivt på våra två förvärv nu i början av året. Samgåendet med GVO Media kommer utgöra en mycket bra start på vår säljsatsning för 2024 . Jag har fått en väldigt god bild av de två ägarna som är två hårt arbetande erfarna säljare. Vi har redan sett resultat av detta i orderböckerna. 

Vad gäller High End Media så har vi under en längre tid samarbetat med bolaget. Säljarna samt personal besitter lång och gedigen kunskap inom digital marknadsföring samt tekniklösningar inom området. Här ser jag stor potential att effektivisera våra leveranser genom högre automation och tekniskt stöd vilket kommer kunna ge förutsättningar för högre marginaler på vår tjänster.

2024 är fokus tillväxt med lönsamhet, både organiskt samt genom strategiska förvärv. Jag ser fram emot ett händelserikt år och fortsatt gott sammabete med personal, kunder och ägare.

Stockholm den 20 februari 2024

För mer information,

TF VD, Göran Gylesjö
ir@sociallite.us
www.sociallite.us

Ladda ner rapporten här

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.