Press release

Delårsrapport andra kvartalet 2022

Stockholm 2022-08-26

(Se bilaga för fullständig rapport)

Arbetet som initierades i början av kvartalet av den nya ledningen, med att bygga ett gemensamt bolag, har börjat visa resultat i våra siffror. Konsolidering och nyttjande av synergier mellan våra bolag har inneburit både ökade intäkter och en förbättrad lönsamhet. Omsättningen ökade med ca 168 procent jämfört med föregående år och uppgick till 4,1 MSEK (1,5 MSEK). Rörelseresultatet EBITDA under kvartal två 2022 uppgick till -0,31 MSEK (-0,49 MSEK)

Det andra kvartalet har gått i ett rasande tempo med arbetet att utveckla koncernen med integrerade stödfunktioner, förfinade säljprocesser, effektiviseringar och kunskapsutbyte. Vi har bland annat nu efter sommaren börjat arbeta med en ny affärsenhet, Sociallite ME som består av tidigare Torget Updated Sweden AB samt Gravel Sweden AB. Arbetet med rebranding och nya erbjudanden till kund väntas vara klart under Q3. Samtidigt arbetas det intensivt med nykundsbearbetning och försäljning av våra nuvarande erbjudanden i hela koncernen.

Att förfina säljprocessen/kundresan samt arbeta mer datadrivet ser jag som en viktigt del i vårt framtida arbete .

Nu kommer vi skapa bästa möjliga förutsättningar att bygga en framgångsrik företagskultur med tydlighet och ödmjukhet.

Vi kan glädjande konstatera att våra Leadgenereringsplattformar totalt taktar på bra och utvecklas positivt, i synnerhet hostingdata.co.uk som förvärvades tidigare under året, vilket gynnar både kunderna och oss som bolag. Vi arbetar nu vidare, i detta momentum, med att förbättra flera av våra affiliate-siter där vi ser stor potential.

Gällande vår SaaS tjänst Connectio.io så utformar vi nu en ny marknadsstrategi för att attrahera både nya och gamla kunder. Från och med augusti förstärker vi även teamet med Alexander Häggström som kommer att arbeta med tillväxt som sitt primära nyckeltal. Alexander har tidigare arbetet med försäljning och marknad både nationellt och internationellt framför allt inom teknik och IT-sektorn.
Arbetet framåt kommer att koncentreras till ökad närvaron i redan befintliga, tidigare upparbetade, kanaler och fokuseras på merförsäljning, säkerställa kundnöjdhet och även blicka framåt, vad kunderna har för behov och förväntningar av oss som leverantör framöver.

Jag vill med detta sagt tacka våra medarbetare, befintliga aktieägare och hälsa nya aktieägare välkomna på vår resa framåt!

//

För mer information,
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Ladda ner delårsrapporten här

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.