Press release

Delårsrapport andra kvartalet 2023

Stockholm 2023-08-22
(Se bilaga för fullständig rapport)

Vi har nu avslutat årets andra kvartal som varit en händelserikt period där vi fortsatt arbetet med att effektivisera verksamheten för att förbättra lönsamhet samt fokus på säljdrivna aktiviteter.

För andra kvartalet 2023 redovisar vi en omsättning om cirka 3,9 MSEK (4,1 MSEK) med ett EBITDA-resultat om cirka  -1,3 MSEK (-0,3 MSEK). Mycket präglat av kostnader som kommer att försvinna i och med de effektiviseringar som är gjorda. Vi har fortsatt arbetet med att växlat ut konsulter och minskat personalstyrkan, detta kommer att sänka kostnaderna med full effekt i kvartal fyra.

Sociallite ME har under perioden fått in nya kunder som går i linje med det målsegment vi utarbetat, dvs något större kunder inom framför allt SEO och tillhörande tjänster. Vi har under perioden inlett olika samarbeten gällande försäljning av våra tjänster som vi löpande utvärderar och förbättrar. Vi hoppas även fylla på med fler samarbeten under året som främjar tillväxten organiskt.

Connectio, vår Facebook-annonsering plattform, visar fortsatt en negativ utveckling under årets andra kvartal. Vi arbetar hårt med att både bibehålla befintliga kunder samt attrahera nya kunder.

Vi har i Q2 gjort strukturella förändringar inom Connectio vilket innebär en kostnadsbesparing om ca 0,1 msek/mån från och med september.  

Våra Affiliate-hemsidor (hostingdata.co.uk, top10-websitehosting.co.uk och ukwebhostreview.com) är en bra intäktskälla och lönsam enhet. Utvecklingen har varit bra sedan starten, dock har vi sett en något minskande omsättning under både kvartal ett och två och att antalet besökare till sidorna minskat något. Nu jobbar vi på att öka trafiken till sidorna där fokus ligger på att skapa relevant innehåll. Vi övervakar ständigt marknaden och vilka möjligheter som finns att förvärva eller avyttra tillgångar (hemsidor). 

Processen med det potentiella förvärvet av High End Media Group fortlöper, dock med en mindre försening då vi hamnat i semestertider. Ambitionen är nu att slutföra affären under kvartal 4. Styrelsen och ledningen arbetar parallellt med kapitalanskaffning för att finansiera framtida förvärv och bolaget framåt.

Vi fortsätter arbetet med att sondera terrängen efter andra potentiella förvärv och har flera intressanta företag som bearbetas och som ingår i bolagets tidigare kommunicerade förvärvsstrategi.

Målet är att vara den ledande aktören på den svenska marknaden för kvalitativa SEO tjänster och leverera ett utbud av tillhörande tjänster som gör oss till en one stop shop för små och medelstora företag.

Jag vill med detta sagt tacka våra medarbetare, befintliga aktieägare och hälsa nya aktieägare välkomna på vår resa framåt!

//
För mer information,
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Ladda ner delårsrapporten för Q2 2023

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.