Press release

Delårsrapport ett 2020

FRE, MAJ 08, 2020 08:54 CET

Stockholm 2020-05-08

(Fullständig rapport finns bilagd)

Årets första kvartal är slut och det har varit långt bättre än vårt kvartalet ett 2019 men även klart mer framgångsrikt än jag vågat hoppas på, men detta är bara början på min resa som VD för GOGO, jag tittar kontinuerligt på mina konkurrenter och ser att det finns mängder med möjligheter att växa såväl organiskt som via förvärv.  

Aktiviteten har varit hög under kvartalet, det är vårt första hela kvartal som noterade, och redan under kvartalet genomfördes och tillträdde (2020-02-06) vi vårt första förvärv. Koncernen underliggande verksamhet inklusive förvärvade tillgången har utvecklas och påvisar såväl positivt resultat som positivt kassaflöde. Det ska även påtalas att vi under slutet av kvartalet såg ökad trafik och högre konverteringsgrad i vår förvärvade verksamhet. Totalt ökade antalet användare i den förvärvade verksamheten under kvartal ett med 190 %, från 20 570 kvartal ett 2019 till 59 676 under kvartal ett 2020. Det kan konstateras att om tillträde av förvärvet skett 2020-01-01 hade resultatet (EBITDA) för kvartalet varit positivt.  

Att vi sedan februari/mars befinner oss mitt uppe i en pandemi skakar såklart om världen och även oss och vår marknad. Så här långt har vi inte dock inte märkt av några större effekter men vi håller oss på tårna för att hela tiden förbättra och utveckla vår affärsmodell och minska riskerna på kort och lång sikt. Om vi arbetar bra kan det över tid ge oss möjligheter vi inte kunnat ta del av utan rådande situation. 

Koncernens omsättning för kvartalet om 0,7 MSEK ser vi som mycket positivt och kan jämföras med (0,1 MSEK) för motsvarande period föregående år. Att vi redan under kvartalet uppnått ett EBITDA-resultat på 0 SEK (-1,5 MSEK) är mycket starkt. Givet att bolagets förvärv inte givit full effekt pga tillträde den 6 februari ser vi fram emot ett Q2 i vilket bolaget kommer kunna tillgodoräkna sig förvärvets fulla effekt. Rörelsestörande engångskostnader påverkar EBITDA-resultatet negativt om ca 80 TSEK. Under kvartalet genomfördes en emission om 2,1 MSEK för att stärka bolagets kapitalstruktur.  

Välkommen till GOGO!

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.