Press release

Delårsrapport ett 2021

Stockholm 2021-05-28

Årets första kvartal är nu avslutat och det har varit en händelserik period. Under perioden har vi fortsatt anpassa vårt arbete efter de rådande förhållanden som COVID-19 medför. Dag för dag känner vi att vi äntligen går mot ljusare tider och ett mer öppet samhälle igen. Vi har jobbat hårt med nykundsbearbetning under perioden som vi hoppas ska bära frukt under kommande kvartal. Vi upplever att våra befintliga- samt nya kunder är mer mottagliga och villiga att investera i sina verksamheter med hjälp av våra produkter och tjänster, men det är hårt arbete som kommer krävas framgent för att kunna ta tillvara på dessa möjligheter. Vidare kommer bolaget framöver också att maximera nyttan av kompetensen i dotterbolaget Gravel där vi har påbörjat in-house utveckling av e-handelsförsäljning inom konsumentprodukter. Lansering är beräknad under kvartal två.

I februari beslutade styrelsen villkorat av extra bolagsstämma som ägde rum efter periodens utgång att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission om ca 22,4 MSEK för att möjliggöra ökad tillväxt. Som kommunicerat efter periodens utgång tecknades emission till ca 287 procent. Styrelsen beslutade också om att utnyttja övertilldelningsoptionen vilket tillför bolaget ytterligare ca 2 MSEK. Likviden kommer att hjälpa oss att exekvera på vår strategi om att accelerera på samtliga fronter i bolagets tillväxtresa.

Parallellt med detta har vi arbetat hårt med att marschera i takt med vår uttalade förvärvsstrategi. Vi sonderar dagligen marknaden efter nya tillgångar att addera till vår portfölj för att kunna växa ytterligare och bredda vårt utbud av bolag och plattformar.

Efter periodens utgång ingick bolaget en avsiktsförklaring avseende potentiellt förvärv av ett brittiskt bolag, Eco Web Hosting Ltd. För närvarande pågår due diligence processen för fullt och vi kommer kommunicera så fort det finns något ytterligare att kommunicera.

Framledes är det fortsatt hårt arbete med fokus på utveckling och nya förvärv. Jag vill med detta sagt tacka våra befintliga ägare för det gångna kvartalet och hälsa alla nya aktieägare välkomna på vår resa!

Omsättning, rörelseresultat EBITDA och resultat per aktie

Omsättningen för koncernen under kvartal ett 2021 uppgick till 0,9 MSEK (0,7 MSEK).Rörelseresultatet EBITDA för koncernen under kvartal ett 2021 uppgick till -0,9 MSEK (0 SEK). Resultatet per aktie för kvartal ett 2021 uppgick till -0,41 SEK (-0,29 SEK).

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online

Ladda ner delårsrapport ett 2021

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.