Press release

Delårsrapport första kvartalet 2022

Stockholm 2022-05-25

(Se bilaga för fullständig rapport)
 

Nu är årets första kvartal avslutat och det har varit ett omtumlande kvartal i och med Rysslands invasion av Ukraina, samtidigt som Sverige återgått till ett mer normaliserat läge efter pandemin.

Första kvartalet har varit händelserikt där vi genomfört ytterligare två strategiska förvärv, av Torget Updated Sweden och Hostingdata.co.uk. Tillsammans med Torget Updated Sweden har vi nu ett ännu attraktivare och bredare produktutbud mot slutkund inom vår division digital marketing. Hostingdata.co.uk som är en plattform inom bolagets affiliate-division som inriktar sig mot digitala tjänster såsom hosting, molnbaserade lagringstjänster samt tjänster inom finans. Störst fokus har Hostingdata.co.uk på den brittiska marknaden, men driver även trafik globalt till våra kunder. Dessa två förvärv har integrerats under perioden och vi ser fram emot att fortsätta utveckla dessa tillgångar tillsammans med våra andra bolag och plattformar inom gruppen.

Sedan jag tillträdde som VD för Sociallite Us i början på april har stort fokus legat på att lära känna våra medarbetare och kunder. Mitt fortsatta fokus ligger på att arbeta med att strukturera de olika bolagen i gruppen för att på bästa sätt hitta synergier och möjligheter till korsförsäljning. Tillsammans i gruppen har vi tusentals kunder som vi, genom vårt gemensamma erbjudande, kan erbjuda fler tjänster som skapar mervärde till kunden. Vi kommer även lägga ett stort fokus på vår skalbara SaaS plattform Connectio.io. Strategin framgent är att bygga ett gemensamt lag med centraliserade stödfunktioner till respektive affärsområde. Vi utvärderar regelbundet hur vi kan skala upp vår affär samt förfina och utveckla vårt erbjudande för att möta de krav som kunderna har nu och framöver. Under andra kvartalet fortsätter arbetet med att optimera verksamheten och dess innehav med fokus på att nå lönsamhet på operationell basis under året. Vi har redan exekverat några strukturella förändringar genom rekrytering av CFO -Göran Gylesjö samt fått in mer spetskompetens i styrelsen inom vårt affärsområde. Vi har också stärkt upp kassan genom att vi tagit upp en kreditfacilitet om 2 MSEK där bolaget initialt nyttjar 1 MSEK.


Finansiellt

Vi kan konstatera att omsättningen ökade kraftigt, ca 632 procent jämfört med föregående år och uppgick till 6,2 MSEK (0,9 MSEK). Rörelseresultatet EBITDA under kvartal ett 2022 uppgick till -2,1 MSEK (-0,9 MSEK). Under perioden har vi lagt mycket resurser på marknadsföring som tyvärr inte gett önskad effekt. Vi har därför valt att strukturera om och optimera våra resurser efter utgången av kvartalet.

Jag vill med detta sagt tacka våra medarbetare, befintliga aktieägare och hälsa nya aktieägare välkomna på vår resa framåt!

//

För mer information,
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us

 

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Ladda ner delårsrapporten här

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.