Press release

Delårsrapport första kvartalet 2023

Stockholm 2023-05-23

(Se bilaga för fullständig rapport)

Årets första kvartal är nu avklarat och vi fortsätter arbetet med att effektivisera verksamheten för att uppnå bättre lönsamhet och mer nytta till kunderna. Detta arbete fokuseras kring högre automation och minskade konsult och personalkostnader. Jag är imponerad över att organisationen parallellt arbetar med effektiviseringar och samtidigt bygger framåtlutande strukturer. För första kvartalet 2023 redovisar vi en omsättning om cirka 4,5 MSEK (6,2 MSEK) med ett EBITDA-resultat om cirka  -0,9 MSEK (-2,1 MSEK). Mycket präglat av kostnader som kommer att försvinna i och med de effektiviseringar som är gjorda. Vi har inlett ett besparingspaket under slutet av 2022 samt under det första kvartalet 2023 där vi har växlat ut konsulter och minskat personalstyrkan, detta kommer att ge delvis effekt under kvartal 2 och full effekt under kvartal 3. Målet är att bolaget ska växa med lönsamhet.

Som tidigare kommunicerat är strategin att växa både via organisk tillväxt och via förvärv. Fokus framgent är att skapa en hållbar säljfunktion som är kostnadseffektiv och har hög aktivitetsgrad. Vi undersöker möjligheten att samarbeta med andra säljorganisationer samt att stärka och förbättra vår egna säljavdelning. Vi sonderar terrängen kontinuerligt efter nya potentiella förvärv och samarbeten och är även inne i en DD process som tidigare kommunicerats. Parallellt med denna process ser vi även över finansieringen för potentiella förvärv och bolaget framåt.

Affärsverksamheten Sociallite ME, med inriktning på Hemsidor, SEO, Sociala medier, och Ads har under kvartalet gjort förändringar på leverans och säljavdelningen för att minska på kostnadsmassan. Vi har stärkt upp leveransavdelningen i och med att vi växlat ut konsulter samt automatiserat säljprocessen gällande förnyelser av kundavtal och då minskat personalstyrkan. Tack vare dessa förändringar, kan vi glädjande konstatera att vi vinner flera nya och större affärer, enligt plan.

Vi jobbar fortfarande med processer för att bibehålla befintliga, lönsamma kunder på lång sikt och jobbar aktivt närmare dessa kunder för att på så sätt kunna skapa ett större värde för alla parter i relationen. Vi bygger nu en hållbar säljorganisation som fokuserar på nya affärer och kunder. Detta gör vi både genom partnerskap och via egen säljorganisation. 

Connectio, vår Facebook-annonsering plattform, visar en negativ utveckling under årets första kvartal. Vi arbetar hårt med att utveckla nya innovativa funktioner för att både bibehålla befintliga samt attrahera nya kunder.

Våra Affiliate-hemsidor (hostingdata.co.uk, top10-websitehosting.co.uk och ukwebhostreview.com) är en bra intäktskälla och lönsam enhet. Utvecklingen har varit bra sedan starten, dock har vi sett en något minskande omsättning under kvartalet och en minskning av antalet besökare till sidorna. Nu jobbar vi på att öka trafiken till sidorna där fokus ligger på att skapa relevant innehåll. Vi övervakar ständigt marknaden och vilka möjligheter som finns att förvärva eller avyttra tillgångar (hemsidor). 

På årsstämman den 16 maj valdes 3 nya medlemmar in i Sociallite US styrelse. Det känns mycket inspirerande att få in nya personer i styrelsen med så gedigen erfarenhet som dessa besitter. Välkomna!

Jag vill med detta sagt tacka våra medarbetare, befintliga aktieägare och hälsa nya aktieägare välkomna till oss på Sociallite.

Patrik Axelsson, VD Sociallite US AB (publ)

//

För mer information,

VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us
 

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Ladda ner delårsrapporten för Q1 2023

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.