Press release

Delårsrapport tre 2020

Flerårsöversikt koncernen (msek)Q3 2020Q3 2019Q1-Q3 2020Q1-Q3 2019Helår 2019
Totala intäkter1,00,22,60,60,6
Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA0-0,40-0,6-1,5
Balansomslutning13,91,613,91,61,5
Resultat per aktie (sek)-0,31-0,20-0,31-0,57-1,19
Flerårsöversikt koncernen (msek)Q3 2020Q3 2019Q1-Q3 2020Q1-Q3 2019Helår 2019
Totala intäkter0,50,01,80,10,4
Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA-0,2-0,5-0,5-1,0-1,6
Balansomslutning34,323,434,423,423,6

Årets tredje kvartal är till ända och vi redovisar en omsättning om 2,6 MSEK under Q1-Q3, en ökning med ca 333% jämfört med samma period föregående år (0,6 MSEK). Under Q3 uppgick omsättningen till 1 MSEK jämfört med samma period föregående år (0,2 MSEK). EBITDA-resultatet för perioden Q1-Q3 uppgick till 0 SEK jämfört med (-0,6 MSEK) och under Q3 uppgick EBITDA-resultatet till 0 SEK jämfört med (-0,4 MSEK). Under föregående års jämförelseperiod ingick enbart Online Gaming Info OGI i GOGO-koncernen. Värt att nämna är att förvärven Gravel Sweden och CMR Equity II enbart varit konsoliderade under september månad i denna rapport.

GOGO har en tydlig strategi att vara ett förvärvsintensivt bolag verksamt inom leadgenerering, prestationsbaserad marknadsföring online och digitala produkter. Vi har sedan noteringen av bolaget i december 2019 genomfört tre förvärv under året, varav två utav de genomfördes under kvartal tre. Vi lever upp till vår kommunicerade strategi och vi har siktet inställt på att göra fler förvärv. Kvartal tre har varit ett intensivt och händelserikt kvartal och har bestått av både utmaningar och möjligheter. Under kvartalet har vi även genomfört samt tillträtt två förvärv, Gravel Sweden och av Toppick.se (CMR Equity II). 

Gravel Sweden har sedan tillträdet i september startat igång hösten i högt tempo där bolaget ingick sju nya kundavtal med ett initialt ordervärde om ca 0,4 MSEK redan under sin första månad med GOGO som ny huvudägare. Gravel befinner sig nu i sin mest hektiska period och har också rekryterat två nya säljare för att stärka upp organisationen för att kunna möta den ökade efterfrågan som bolaget upplever. Bolaget står inför ett fartfyllt fjärde kvartal innefattandes av bland annat Black Friday och julhandeln som historiskt sett är årets mest intäktsgenererande period. 

Utvecklingen av Toppick.se går också framåt, vi ser långsiktigt på investeringen och synergierna mellan våra befintliga plattformar. Än så länge har inte tillgången någon väsentlig finansiell inverkan på koncernen men vi arbetar långsiktigt med att utveckla den i större skala under 2021 och framåt. Bolaget planerar också att lansera ytterligare leadsgenereringsplattformar i dotterbolagbolaget CMR Equity II där också Toppick.se ligger. Säljaren arbetar kvar inom bolaget och besitter den bakgrund och erfarenhet som krävs för uppbyggnad av denna typer av plattformar och bidrar också positivt till hela gruppen. 

Utmaningen under kvartal tre har varit att våra leadgenereringsplattformar minskade sin konverteringsgrad något och antal besökare. Detta har lett till minskade intäkter i moderbolaget under perioden. Vi har analyserat och åtgärdat problemen vilket redan börjat ge positiva effekter efter periodens utgång. Under perioden har vi också omförhandlat våra villkor med en av våra kunder/leverantörer för att möta deras prishöjningar mot slutkund. Prishöjningen bidrog till en lägre konvertering vilket också påverkade bolagets intäkter negativt under perioden. 

Vi kommer fortsätta arbeta hårt för att kunna verka agilt samt skapa fortsatta förutsättningar att växa med lönsamhet. GOGO Lead Tech besitter ett mycket kompetent team med relevanta produkter och verkar i ett ekosystem som konstant vidgas med nya möjligheter. Parallellt med fokus på produktutveckling pågår det ett ihärdigt arbete med att leta och utvärdera nya möjligheter till förvärv, både av produkter samt bolag och det är med stor entusiasm jag ser fram emot att fortsätta in i nästa kvartal på inslagen bana.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.