Press release

Delårsrapport tre 2021

Stockholm 2021-11-26

(Bilagt finns fullständig rapport)

Vi har nu avslutat årets tredje kvartal och vi kan konstatera att det blev ett starkt kvartal för GOGO Lead Tech. Vi redovisar en omsättning om 7,2 MSEK (1 MSEK) med ett EBITDA-resultat som uppgick till 1,6 MSEK (0 MSEK). Tillväxten ökade under perioden med ca. 608% jämfört med motsvarande period föregående år och vi redovisar ett starkt EBITDA-resultat.

Vi har sedan starten haft en tydlig strategi, att vara ett förvärvsfokuserat bolag inom vårt affärsområde med en klar ambition att växa, vilket vi också har gjort, men vi är långt ifrån klara. Under perioden har fortsatt intensivt arbete pågått med att utveckla vår affär och stort har fokus legat på utveckling samt integrering av vårt senaste förvärv av Socaillite AB med tillgången Connectio.io och positionerat oss själva för fortsatt tillväxt. Parallellt med detta har ett konstant arbete pågått med att sourca fler potentiella förvärv inom vår sektor.

Att vi idag består av en grupp om 27 medarbetare världen över där samtliga drivs av utveckling och innovation med ambition att konstant göra våra produkter ännu bättre och mer attraktiva känns otroligt glädjande. Vi utvärderar regelbundet hur vi kan skala upp vår affär och erbjuda våra produkter i fler kanaler. Vi kommer därför att fortsätta fokusera på tillväxt och bygga organisationen ännu större för att kunna ta ytterligare kliv framåt. Dessutom kan vi nyttja de direkta synergier mellan våra bolag vilka kommer bidra till ökade intäkts- samt kostnadssynergier och gynna GOGO i sin helhet. Ett steg i detta arbete är att Gravel Sweden numera ansvarar för Connectio.io’s globala marknadsföring.

Jag vill med detta sagt tacka våra befintliga ägare för det gångna kvartalet och hälsa alla nya aktieägare välkomna på vår resa!

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.gogoleadtech.com

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online

Ladda ner delårsrapport tre 2021

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.