Press release

Delårsrapport två 2020

FRE, AUG 21, 2020 08:48 CET

(Fullständig rapport finns bilagd)
Stockholm 2020-08-21

Årets andra kvartal är nu slut och vi gör ett fortsatt starkt kvartal. Vi som många andra har fått känna av konsekvenserna av Covid-19 på ett eller annat sätt. Under perioden har vi fått arbeta hårdare än någonsin för att fortsätta den positiva utveckling av våra tillgångar, vilket vi också har lyckats med. Vi är en slimmad agil organisation vilket möjliggjort en effektiv omställning och anpassning för att bibehålla det momentum vi byggt upp. Vi strävar alltid efter att ligga i framkant vad gäller produkt samt erbjudande. Vi ser därför att det kommer vara viktigt att på sikt bredda GOGOs kundbas för att uppnå ytterligare diversifierade intäktsströmmar. Vi scannar marknaden regelbundet för förvärv som kan komma att passa bra in i bolagets portfölj. Utmaningen för bolaget under denna period orsakat av Covid-19 har generellt medfört något längre ledtider i utvärderingsprocessen av potentiella förvärv men har däremot satt bolaget i en bättre förhandlingsposition.
 

Nettoomsättningen första halvåret uppgick till 1,6 MSEK jämfört med 0,4 MSEK 2019 och för Q2 uppgick den till 0,9 MSEK jämfört med 0,3 MSEK 2019. Vi redovisar också ett positivt justerat EBITDA-resultat under perioden.

 
Trafiken i den brittiska tillgången ökade under första halvåret med ca. 120%, från 53 473 besökare 1 januari – 30 juni 2019 till 116 935 besökare 1 januari – 30 juni 2020. Under perioden 1 april 2020 till 30 juni 2020 ökande antalet besökare med ca. 70%, från 33 422 1 april – 30 juni 2019 till 57 302 1 april- 30 juni 2020. Ett tydligt tecken på att vi fortsätter att öka vår synlighet genom att erbjuda bra produktutbud samt attraktivt innehåll på våra plattformar. Vi bedömer att vi över tid kommer att kunna kapitalisera på ökningen och att besökstillväxten leder till en ökad konverteringsgrad. 
 

Efter periodens utgång har vi genomfört ett mindre förvärv av leadgenereringsplattformen www.toppick.se,  verksamma inom Web Hosting riktat mot den svenska marknaden. Vi ser långsiktigt på investeringen och synergier mellan våra befintliga plattformar ukwebhostreview.com och top10-websitehosting.co.uk har identifierats som kommer ge effekt på sikt. Plattformen förväntas tidigast att kunna bidra positivt under senare delen av Q4.
 

Bolaget har per rapportdatum varit listat på Spotlight Stock Market i drygt åtta månader och på denna relativt korta tid har vi lyckats utveckla samt bredda dess verksamhet. Detta ser vi som en mycket positiv indikation på att vi arbetar på rätt sätt och har som ambition att fortsätta på inslagen bana. Vår strategi är att växa genom att utveckla, driva och förvärva plattformar och bolag inom leadgenerering för att expandera till fler vertikaler. Vi tror på en diversifierad produktportfölj inom flertalet områden för att skapa en solid grund att accelerera utifrån.

Försäljning och resultat EBITDA 

Nettoomsättningen för koncernen under H1 2020 uppgick till 1,6 MSEK (0,4 MSEK).Nettoomsättningen för koncernen under kvartal två 2020 uppgick till 0,9 MSEK (0,3 MSEK). Rörelseresultatet EBITDA för koncernen under H1 2020 uppgick till 0 SEK (-0,2 MSEK) Rörelseresultatet EBITDA för koncernen under kvartal två 2020 uppgick till 0 SEK (-0,1 MSEK). Resultatet per aktie för kvartal H1 uppgick till -0,44 SEK (-0,31 SEK). Resultatet per aktie för kvartal kvartal två uppgick till -0,25 SEK (-0,24 SEK).

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.