Press release

Delårsrapport två 2021

Stockholm 2021-08-27

Vi har nu avslutat årets andra kvartal vilket har varit mycket händelserikt. Vi har under perioden bl.a ingått avtal om förvärv av Connectio.io samt genomfört en lyckad företrädesemission som övertecknades kraftigt. Detta ser vi som ett tydligt tecken på att intresset för GOGO Lead Tech är stort och att vi exekverar på inslagen bana, att vara ett förvärvsfokuserat bolag inom lead generation och digitala produkter med en tydlig ambition om att växa.

Förvärvet av Connectio.io var villkorat av extra bolagsstämma i bolaget som hölls den 26 juli 2021. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag och vi tillträdde bolaget under juli månad. Vi har därför i denna rapport även med en proforma från och med 1 januari 2021 som inkluderar Connectio.io med syfte att visa hur det skulle sett ut om vi ägt tillgången från och med den 1 januari 2021. Denna proforma/sammanställning visar en omsättning under halvår 1 2021 om 14,7 MSEK med ett EBITDA-resultat om 4,4 MSEK och en omsättning under kvartal 2 om 8,8 MSEK med ett EBITDA-resultat om 3,3 MSEK.

Koncernens omsättning för kvartal 2 uppgick till 1,5 MSEK (0,9 MSEK) vilket motsvarar en tillväxt om ca. 67% jämfört med motsvarande period föregående år. Koncernens EBITDA-resultat uppgår till -0,5 MSEK (0 MSEK) för årets andra kvartal. Jämför man med årets första kvartal (kvartal 1 2021) där omsättningen uppgick till 0,9 MSEK med EBITDA-resultat om -0,9 MSEK ser vi en omsättningstillväxt om ca. 67% samt ett förbättrat EBITDA-resultat i kvartal 2. Detta ser jag som mycket positivt då vårt hårda jobb visar positiv utveckling och ger oss ytterligare bränsle att fortsätta vårt intensiva jobb med att ge GOGO Lead Tech bästa möjliga grund för att växa vår affär.

Parallellt med vårt operativa arbete i våra tillgångar sonderar vi dagligen marknaden efter nya tillgångar att addera till vår portfölj för att kunna växa ytterligare och bredda vårt utbud av bolag och plattformar. DD-arbetet är också i fortsatt full gång avseende de två avsiktsförklaringar som bolaget ingått avseende Eco Web Hosting och Torget Updated.

Jag vill med detta sagt tacka våra befintliga ägare för det gångna kvartalet och hälsa alla nya aktieägare välkomna på vår resa!

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Ladda ner delårsrapport två 2021

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.