Press release

Finansiell uppdatering avseende connectio.io

Stockholm 2021-07-01

Connectio.io har startat året väl och har under januari till maj redovisat en omsättning om ca 10,7 MSEK (ca 9,3 MSEK) med ett rörelseresultat om ca 5,6 MSEK (ca 3,9 MSEK). Connectio.io, är en SaaS plattform som erbjuder automatiska optimeringsverktyg primärt för Facebook- och instagramannonsering och har idag ca 1000 aktiva kunder.

Ambitionen med det tilltänkta förvärvet, förutom att vidareutveckla de underliggande tillgångarna, är att stärka GOGOs portfölj av varumärken och bolag. Detta kommer i sin tur innebära att GOGO får ett starkare produktutbud ut mot slutkund.

Den 18 juni 2021 ingick GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) avtal om att förvärva connectio.io. Förvärvet är villkorat av extra bolagsstämma i GOGO den 26 juli.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.
 

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.