Press release

Flaggningsmeddelande

Stockholm 2021-06-28

Aktiebolaget NEVISWE och Tourn International AB har passivt passerat gränserna om 50 respektive 5 procent i GOGO Lead Tech AB efter registrerade emissioner. Aktiebolaget NEVISWE ägande uppgår till 49,40 procent och Tourn International AB ägande uppgår till 4,26 procent.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.