Press release

Förbättrade villkor gällande företagets tidigare upptagna lån från huvudägarna

Stockholm 2022-09-01

Styrelsen och huvudägarna är nu överens om nya villkor för tidigare upptagna lån. Vi är nöjda med resultatet med nollränta på alla lån (61 MSEK av totalt 62 MSEK) med undantag från den senaste kreditfaciliteten om 1 MSEK som har ett oförändrat ränteläge enligt tidigare PM (2022-05-04).
Vi har även förlängt förfallodatumet till den 2024-07-31 på cirka 42 MSEK samt till den 2023-07-31 på resterande cirka 20 MSEK. Tidigare villkor om att kvitta lånen mot aktier ligger oförändrat kvar.

Detta är ett styrkebesked av Sociallite koncernen. Styrelse och ledning vill passa på att tack långivarna för det framåtlutande utfallet. Detta stärker bolaget förmåga att investera i rätt saker för att öka tillväxt och lönsamhet.
 

//

För mer information,
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us


Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.