Företrädesemission

Välkommen att teckna units i GOGO Lead Tech AB (publ).

GOGO Lead Tech står inför en spännande resa och tar nu nästa steg
framåt i och med stundande företrädesemission. Emissionen görs mot
bakgrund att accelerera ytterligare och ta nästa steg i utvecklingen, dels
genom expansion och tillväxtökning i våra befintliga tillgångar samt
möjliggöra till fler nya förvärv.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.