Press release

GOGO Lead Tech AB ingår LOI avseende förvärv av Eco Web Hosting Limited

Stockholm 2021-05-05

Som ett led i den av GOGO Lead Tech AB:s (publ) (“GOGO”) kommunicerade strategi att förvärva plattformar och bolag kan GOGO meddela att det idag träffat ett ej bindande avsiktsförklaring avseende ett potentiellt förvärv av 100 % av ett brittiskt webb-utvecklingsbolag med en portfölj av digitala produkter inom web hosting och e-learning (“Eco Web Hosting Limited (Ltd.) eller Målbolaget”). Målbolaget bedöms passa väl in GOGOs nuvarande produktportfölj och tillväxtstrategi samt tillföra en breddning inom GOGOs nuvarande leadgenererings-tillgång inom web hosting. Ambitionen med det tilltänkta förvärvet, förutom att vidareutveckla de underliggande tillgångarna, är att tillgodose GOGO med ytterligare plattformar för att bredda GOGOs portfölj av varumärken och bolag. Detta kommer i sin tur innebära att GOGO får ytterligare plattformar att utveckla och växa bolagets affär.

Målbolaget har idag nio anställda och har genererat en omsättning under perioden mars 2020 – februari 2021 om ca. 1.6 MUSD med ett resultat om ca. 0.8 MUSD. Initial köpeskilling är av parterna indikerad till 2.0 MUSD, varav 1.3 MUSD kontant betalning samt 0.7 MUSD i aktier i GOGO Lead Tech AB. Pris per aktie kommer fastställas genom en 20 dagars volymviktad aktiekurs (VWAP) uträknat under perioden från och med den 21 april 2021 till och med den 19 maj 2021.

Tilläggsköpeskilling ska kunna utgå till säljaren om maximalt 270,000 USD, en del kontant betalning och en del aktier, under de första tolv månaderna beroende på prestation. Under earnout-perioden kommer säljaren att bistå med utveckling samt optimering för att tillgodose en bra överlämning. GOGO har ingen säkerställd förvärvsfinansiering på plats i dagsläget och kommer således att behöva arbeta för att säkerställa sådan parallellt med due diligence-processen.

“Det vore onekligen glädjande om vi kan få in ytterligare en framgångsrik verksamhet under vårt paraply. Som alltid är det en del parametrar som först måste på plats men så här långt gillar vi verkligen vad vi sett av verksamheten vi är intresserad av” säger Christian Kronegård, VD i GOGO Lead Tech, om det eventuella förvärvet.

Denna information är sådan som GOGO Lead Tech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-05 15:26 CET.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.