Press release

GOGO Lead Tech AB ingår LOI avseende förvärv av it-utvecklingsbolag verksamma inom mobilapplikationer med 75 000 användare

TOR, OKT 15, 2020 09:45 CET

Stockholm 2020-10-15

Som ett led i den av GOGO Lead Tech AB:s (publ) (“GOGO”) kommunicerade strategi att förvärva varumärken och bolag kan GOGO meddela att det idag träffat en avsiktsförklaring avseende ett potentiellt förvärv av ett teknikbolag inom it-utveckling (“Grey Desk SA eller Målbolaget”). Målbolaget bedöms passa väl in GOGOs nuvarande produktportfölj och tillväxtstrategi. Ambitionen med det tilltänkta förvärvet, förutom att vidareutveckla mobilapplikationerna, är att tillgodose GOGO med ytterligare plattformar för att bredda GOGOs portfölj av varumärken och bolag. Detta kommer i sin tur innebära att GOGO får ytterligare plattformar att bedriva och växa bolagets leadgenereringsaffär.

Målbolaget driver totalt fyra stycken mobilapplikationer, Text On Photo, Photo Blur, Slow Motion och Signature. Applikationerna har tillsammans ca 75 000 användare och taktar en årsomsättning om ca 7 MSEK med ett rörelseresultat om ca 6 MSEK räknat på september månad 2020.
 

Initial köpeskilling är av parterna och indikerad till ca 2,2 MUSD, varav 2 MUSD kontant betalning samt 0,2 MUSD i aktier i GOGO Lead Tech AB. Tilläggsköpeskilling ska kunna utgå till säljaren om maximalt 0,9 MUSD, en del kontant betalning och en del aktier, under de första sex månaderna beroende på prestation. Under earnout-perioden kommer säljaren att bistå med utveckling samt optimering för att tillgodose en bra överlämning. GOGO har ingen säkerställd förvärvsfinansiering på plats i dagsläget och kommer således att behöva arbeta för att säkerställa sådan parallellt med due diligence-processen.

“Det vore onekligen glädjande om vi kan få in ytterligare en framgångsrik verksamhet under vårt paraply. Som alltid är det en del parametrar som först måste på plats men så här långt gillar vi verkligen vad vi sett av verksamheten vi är intresserad av” säger Christian Kronegård, VD i GOGO Lead Tech, om det eventuella förvärvet.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.