Press release

GOGO Lead Tech AB (publ) flyttar fram delårsrapport ett

TIS, APR 14, 2020 17:20 CET

Stockholm 2020-04-14

GOGO Lead Tech AB (“Bolaget”) flyttar fram publiceringen av delårsrapport ett till 2020-05-08. Tidigare planerat datum för delårsrapport ett var 2020-04-17. Flytten sker mot bakgrund att Bolagets konsolidering är mer omfattande än tidigare efter förvärvet av den brittiska tillgången.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.