Press release

GOGO Lead Tech AB (publ) förlänger befintliga lån

ONS, JUL 22, 2020 14:20 CET

Stockholm 2020-07-22

GOGO Lead Tech AB (publ) förlänger befintliga lån från Stockholms Bergteknik AB, Pong AB, Rune Löderup och Niclas Löwgren. Lånen löper till och med 31 december 2020 med månadsränta om 1,25 procent. Långivarna har rätt till att kvitta delar eller hela lånebeloppet på marknadsmässiga villkor under perioden. Lånet uppgår till 1,5 MSEK.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.