Press release

GOGO Lead Tech AB (publ) förvärvar 51 procent av aktierna i leadgenereringsbolaget Gravel Sweden AB

FRE, AUG 21, 2020 09:45 CET

Stockholm 2020-08-21

GOGO Lead Tech AB (“GOGO eller Bolaget”) har idag ingått bindande avtal om att förvärva 51 procent av aktierna i leadgenereringsbolaget Gravel Sweden AB (“Gravel”) av Tourn International AB. Planerat tillträde är den 1 september 2020.

 
Omsättningen för Gravel uppgick till ca 6 MSEK under 2019 med ett positivt resultat om 0,3 MSEK. Gravel har omkring tio medarbetare. 2020 räkenskaper ligger i linje med 2019 med positivt resultat om 10 TSEK i kvartal två med en omsättning om 1,2 MSEK. Eget kapital uppgår till ca 50 TSEK. Bolaget har som mål 2020 att omsätta över 6 MSEK vilket är i linje med föregående år.

Gravel är ett bolag inom leadgenerering som och passar väl in och kompletterar GOGOs nuvarande produktportfölj samt tillväxtstrategi. Med detta förvärv har det även identifierats kostnads- samt kompetenssynergier som kommer bidra till att GOGO kan utvecklas i snabbare takt och släppa fler egna plattformar inom leadgenerering med en större organisation på plats. Gravel inriktar sig mot prestationsbaserad marknadsföring online inom sociala genom bl.a Instagram och Facebook. Gravels spetskompetens ligger inom kundkonvertering, öka försäljningen och maximera klientens  marknadsföringsinvestering.
 

Köpeskilling uppgår till 6 000 000 kronor. 600 000 kronor betalas kontant, 5 400 000 kronor betalas med nyemitterade aktier i GOGO mot en kurs om 8,50 kr per aktie. Tilläggsköpeskilling kan utgå till säljaren om nettoomsättning uppgår till 6 000 000 kronor eller mer i Gravel för helåret 2020. Tilläggsköpeskillingen uppgår till 1 000 000 kronor och betalas genom nyemitterade aktier i GOGO. Kursen på tilläggsköpeskillingsaktierna fastställs genom volymviktat genomsnittspris under en trettiodagarsperiod med en premie om 10 procent. 
 

Efter registrering hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet uppgå till 5 610 949,65 kronor fördelat på 4 156 259 aktier. Utspädningen uppgår till ca 15 procent.
 

“Det känns onekligen väldigt tillfredsställande att genomföra förvärvet av Gravel. Det ligger helt i linje med vår strategi, effekten av förvärvet blir också att vi nu diversifierar verksamheten ytterligare och verkar på en bredare front inom leadgenerering än tidigare” säger Christian Kronegård, VD i  GOGO Lead Tech, om det förvärvet.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.