Press release

GOGO Lead Tech AB (publ) förvärvar leadgenereringsplattform inom Web Hosting, Toppick.se

FRE, AUG 07, 2020 14:45 CET

Stockhom 2020-08-07

GOGO Lead Tech AB (publ), (“Bolaget”), har idag ingått avtal med CMR Equity AB om att förvärva samtliga aktier i Aktiebolaget Grundstenen 166619 (unät CMR Equity II AB), med tillhörande leadgenereringsplattformen Toppick.se. Toppick.se är en leadgenereringsplattform med primär inriktning inom Web Hosting på den svenska marknaden. Plattformen har idag ca 30 anslutna kunder/leverantörer. 

Köpeskillingen är uppdelad i två delar. Initial köpeskilling uppgår till ca 275 TSEK och erläggs genom nyemitterade aktier i Bolaget i samband med tillträde, som är planerat till 2020-09-01. Kursen är fastställd till 7,50 kronor per aktie. Resterande del är en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling som beräknas på den 24-månadersperiod som direkt följer efter tillträdesdagen. Tilläggsköpeskillingen ska motsvara EBITA-vinsten X 4 för den avslutande 12-månadersperioden av tilläggsköpeskillingens intjäningsperiod, plus 100 TSEK per nylanserad plattform, med avdrag för den initiala köpeskillingen. All tilläggsköpeskilling utgörs av nyemitterade aktier i Bolaget. 

Initialt har förvärvet ingen väsentlig ekonomisk påverkan på koncernen men förväntas kunna bidra positivt under senare delen av 2020. Synergier mellan våra befintliga plattformar ukwebhostreview.com och top10-websitehosting.co.uk har identifierats och kommer att kunna dra nytta av varandra på sikt. Säljaren kommer att arbeta kvar i det förvärvade bolaget och kommer även att kunna bidra positivt till hela gruppen.

Efter registrering hos Bolagsverket kommer antalet aktier uppgå till 3 520 965 st och aktiekapitalet till 4 753 302,75 kr.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.