Press release

GOGO Lead Tech AB (publ) genomför namnbyte till Sociallite US AB (publ)

FRE, JAN 07, 2022

 GOGO Lead Tech AB (publ) (”Bolaget”) har genomfört namnbyte till Sociallite US AB (publ), vilket röstades igenom på extra bolagsstämman som avhölls den 22 december 2021. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market och kommer att gå under namnet Sociallite US AB (publ). Aktien kommer att handlas under namnet SOCIALLITE US med kortnamn SOCIAL från och med datumet 14 januari 2022. Även TO 1 och TO2 kommer beröras av namnbytet och kommer handlas under namnet SOCIALLITE US TO 1 med kortnamn SOCIAL TO 1 respektive SOCIALLITE US TO 2 med kortnamn SOCIAL TO 2. 

//

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.