Press release

GOGO Lead Tech AB (publ) ingår avsiktsförklaring om förvärv av plattform inom leadgenerering

TOR, JUN 04, 2020 15:34 CET

Stockhom 2020-06-04

GOGO Lead Tech AB (publ), (“Bolaget”) har ingått avsiktförklaring med ett svenskt bolag gällande förvärv av bolagets plattform, inom leadgenerering, med primär inriktning inom Web Hosting. Plattformen har idag ca 30 anslutna kunder/leverantörer.
 

Köpeskillingen är uppdelad i två delar. Initial köpeskilling uppgår till ca 275 TSEK och erläggs genom nyemitterade aktier i GOGO Lead Tech i samband med tillträde. Kursen är fastställd till 7,50 kronor per aktie. Resterande del är en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling som beräknas på den 24-månadersperiod som direkt följer efter tillträdesdagen. Tilläggsköpeskillingen ska motsvara EBITA-vinsten X 4 för den avslutande 12-månadersperioden av tilläggsköpeskillingens intjäningsperiod, plus 100 TSEK per nylanserad plattform, med avdrag för den initiala köpeskillingen. All tilläggsköpeskilling utgörs av nyemitterade aktier i GOGO Lead Tech. Initialt har förvärvet ingen väsentlig ekonomisk påverkan på koncernen men förväntas kunna bidra positivt under andra halvåret 2020. 
 

Bolaget inleder nu sedvanlig DD-process och arbetar skyndsamt för att genomföra transaktionen. 

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.