Press release

GOGO Lead Tech AB (publ) – Sista dag för handel med BTU och handeln med teckningsoptioner TO 1 och TO2 inleds

GOGO Lead Tech AB (publ) (”GOGO” eller ”Bolaget”) – genomförde nyligen en företrädesemission av 4 156 259 units, bestående av tre nya aktier, tre teckningsoptioner av serie TO1 (en teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en ny aktie) samt tre teckningsoptioner av serie TO2 (en teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en ny aktie). Den 3 juni 2021 är sista dagen för handel med BTU (betald tecknad unit) och stoppdag är den 7 juni 2021. Handeln med TO 1 och TO 2 kommer att inledas den 9 juni 2021 på Spotlight Stock Market.

Registrering av 12 468 777 aktier har skett hos Bolagsverket och efter registrering uppgår det totala antalet aktier i GOGO till 16 625 036 aktier och aktiekapitalet uppgår till 22 443 798,60 SEK efter en ökning med 16 832 848,95 SEK i samband med emissionen.

Registrering av 12 468 777 teckningsoptioner av serie TO 1 samt 15 068 776 teckningsoptioner av serie TO 2 har skett hos Bolagsverket, handeln med TO 1 och TO 2 inleds den 9 juni 2021 med ISIN-kod SE0015949060 för TO1 och ISIN-kod: SE0015949102 för TO2.

Emissionsinstitut

Partner Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till GOGO i samband med emissionen.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.