Press release

GOGO Lead Tech avbryter förhandlingarna om förvärv av Eco Web Hosting Limited

Stockholm 2021-11-04

Den 5 maj 2021 meddelade GOGO Lead Tech AB (“GOGO eller Bolaget”) att Bolaget ingått en avsiktsförklaring om potentiellt förvärv av ett brittiskt webb-utvecklingsbolag med en portfölj av digitala produkter inom web hosting och e-learning (“Eco Web Hosting Limited (Ltd.) eller Målbolaget”). GOGO har beslutat att avbryta förhandlingarna om förvärva Målbolaget. GOGO har mycket högt ställda krav på förvärv och efter en grundlig process kan vi i dagsläget inte motivera en tillräckligt bra affär för GOGO och våra aktieägare.

“Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för GOGO och våra aktieägare, med en strategi om att växa genom förvärv ställer vi också mycket höga krav på samtliga förvärv vi tittar på. Efter genomlysning av Målbolaget kunde vi inte motivera en tillräckligt bra affär i slutändan. Vårt fokus ligger nu på att fortsätta pågående sonderingar och processer för att fortsätta växa GOGO i alla led” säger Christian Kronegård, VD i GOGO Lead Tech.

//

Denna information är sådan som GOGO Lead Tech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-04 10:16 CET.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.