Press release

GOGO Lead Tech fastställer tilläggsköpeskilling

Stockholm 2021-10-26

Den 2021-10-12 kommunicerade GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) att preliminär tilläggsköpeskilling rörande förvärvet av Connectio i spannet 0,75-1,15 MUSD skulle falla ut. Parterna har nu fastställt tilläggsköpeskilling om 0,95 MUSD.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.