Press release

GOGO växer kundbasen och uppdaterar om rådande marknadsläge

ONS, JUN 24, 2020 16:35 CET

Stockholm 2020-06-24

Vi avslutar årets andra kvartal inom kort och vi som många andra har fått känna av konsekvenserna av Covid-19 på ett eller annat sätt. Under perioden har vi fått arbeta hårdare än någonsin för att fortsätta den positiva utveckling av våra tillgångar, vilket vi också har lyckats med. Vi är en slimmad agil organisation vilket möjliggjort en effektiv omställning och anpassning för att bibehålla det momentum vi byggt upp.

Totalt ökade antalet användare i den brittiska tillgången mellan 1 april till 23 juni med ca 75,40 %, från 30 611 1 april-23 juni 2019 till 53 692 under 1 april-23 juni 2020. 

Vi går nu in en ny period världen över där många länder försiktigt börjar öppna upp igen för att försöka återgå till det normala. Vi som bolag har en tydlig strategi att vara ett förvärvsinriktat bolag för att expandera till fler vertikaler inom leadgenerering. Vi scannar marknaden regelbundet för förvärv som kan komma att passa bra in i bolagets portfölj. Utmaningen för bolaget under denna period orsakat av Covid-19 har generellt medfört något längre ledtider i utvärderingsprocessen av potentiella förvärv men har däremot satt bolaget i en bättre förhandlingsposition.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.