Press release

Göran Gylesjö utses till tillförordnad verkställande direktör för Sociallite US AB (publ)

Göran Gylesjö, nuvarande CFO för Sociallite koncernen utses och tillträder som TF VD för Sociallite US AB (publ) (“Sociallite’’). Han efterträder Patrik Axelsson som även träder ur styrelsen för Sociallite US. Göran Gylesjö har gedigen bakgrund inom framgångsrikt företagande och ledarskap. Göran har framförallt rört sig inom hosting branschen men även varit ansvarig för SEO bolag i tidigare roller. Innan han tillträdde CFO rollen på Sociallite US AB hade han VD-rollen på Binero.

Sociallite har genomgått större förändringar under det senaste året, då företaget gått från flera olika organisationer och affärsområden till att vara ett gemensamt företag med en gemensam strategi och vision.

”Vi är mycket glada över att kunna meddela att Göran Gylesjö, som är en erfaren ledare samt redan är en integrerad del av bolaget, tillträder som tf VD. Göran kommer fokusera på det operativa arbetet och tar över rollen som den nya drivkraften för Sociallite. Vi kommer nu slutföra omstruktureringen av bolaget och effektivisera våra processer med fokus på försäljning och lönsamhet.

Detta sker som en del i det löpande arbetet med att effektivisera och anpassa organisationen efter bolagets nuvarande kostym och att vi ser positivt på hösten och vintern.

Styrelsen vill också ta detta tillfälle i akt och tacka Patrik Axelsson för sitt gedigna arbete under sin tid som vd för Sociallite.” – Alexander Benitez, Styrelseordförande.


Jag ser fram emot att ta mig an rollen som tf vd för Sociallite. Det finns ett målinriktat driv i verksamheten och med de positiva förändringar som bolaget gått igenom det senaste året så hoppas jag att genom mitt ledarskap och  engagemang kunna bidra till att bolaget når sina strategiska mål. Fokus kommer att ligga på lönsamhet, kvalitet och kundnöjdhet och det är viktigt för oss att ligga nära våra kunder med service och support. ” – Göran Gylesjö  tf VD

//

För mer information: 

Styrelseordförande, Alexander Benitez
ir@sociallite.us
www.sociallite.us


Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.