Press release

Handlingar till extra bolagsstämma

Stockholm 2021-07-09

GOGO Lead Tech AB publicerar handlingar till extra bolagsstämman 2021-07-26 i relation till det potentiella förvärvet av Connectio.io (Sociallite AB) på Bolagets hemsida och på Spotlight Stock Market.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.