Press release

Kommuniké årsstämma i Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2023-05-16

Sociallite US AB (publ) höll idag den 16 maj 2023 årsstämma.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt.

  • Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning samt resultatdisposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
  • Stämman beslutade att det ska finnas sju ordinarie styrelseledamöter och att det väljs ett auktoriserat revisionsbolag för bolaget.
  • För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Johan Lundquist, Alexander Benitez, Martin Werner och Patrik Axelsson.  I enlighet med stämmans reviderade förslag nyvaldes Oscar Bjers, Anders Berglund och Urban Johansson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Alexander Benitez nyvaldes till styrelsens ordförande.
  • De ordinarie styrelseledamöterna ska arvoderas med 25 000 kronor per år och att ordföranden arvoderas med 50 000 kronor per år.
  • Som revisionsbolag omvaldes Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag med huvudansvarig revisor Jan Hamberg. Revisorns ersättning ska utgå mot godkänd räkning.
  • Bemyndigande för styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med styrelsens förslag.
  • Ändring av aktiekapitalsgränserna och gränserna för antal aktier i bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.
  • Sammanläggning av aktier (1:100) i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag vilken kommer att kommuniceras inom kort.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2023-04-18.

Kort introduktion om nyvalda ledamöter:

Oscar Bjers

Oscar Bjers, född 1964 med bakgrund inom teknik och kommunikationsbranschen, där han var VP Sales för Fujitsu-Siemens, VP Sales för IconMedialab International och även VD för Apple i Sverige i 20 år, från 2001-2021. Oscar har många års erfarenhet av att skala företag i framkanten av Teknologi och Digital kommunikation.

Oscar tycker att branschen som Sociallite US fokuserar på, är ett område i framkant, med mycket stor potential att hjälpa sina kunder att bli framgångsrika genom att vinna nya affärer och kunder.


Anders Berglund

Anders Berglund, född 1975 och uppvuxen i Östersund, har under många år verkat inom större internationella företag. Han har stora erfarenheter att driva företag både strategiskt samt i verksamheten och har över 15 års erfarenhet från digitala affärer. Anders har haft chefspositioner inom bland annat IDG och Schibsted samt varit med i olika startup sammanhang som exempelvis fintechbolaget Skilling där han varit vd och styrelsemedlem. I februari 2014 blev han utsedd till vd för Google Sverige som varade fram till 2016. Anders har även flera andra styrelseuppdrag och varit rådgivare till bland annat Försvarsmakten.


Urban Johansson

Urban Johansson, född 1962 och uppvuxen i Överkalix, har mer än 30 års erfarenhet att driva både stora och små företag. Han började karriären inom Fritidsresor med att bygga upp nya destinationer som Cypern, Maldiverna och Turkiet. Han är en erfaren ledare med ett stort affärnätverk och en förmåga att sätta ihop bra team. Urban har tidigare varit turneringsledare för Swedish Open samt varit vice vd för kommunikationsbyrån Ogilvy Group. Han är även medgrundare av padelföretaget LeDap och Swedish Padel Open samt haft flera vd och styrelseuppdrag inom techbranschen.

//

För mer information,
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us
 

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.