Press release

Kommuniké årsstämma i Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2022-05-20

Vid årsstämma den 20 maj 2022 i Sociallite US AB fattades följande beslut:

 • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen.
 • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.
 • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter.
 • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor till styrelseordföranden och med 50 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte arbetar inom koncernen. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade om omval av styrelseledamoten Johan Lundquist. Nyval av Patrik Axelsson, Alexander Benitez och Martin Werner. Johan Lundquist valdes om till styrelsens ordförande. Christian Kronegård, Alexander Winqvist och Marcus Petersson avböjde omval och entledigas.
   
 • Till revisor valdes Parsells Revisionsbyrå AB. Parsells Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Jan Hamberg, auktoriserad revisor, kommer fortsätta verka som huvudansvarig revisor.
   
 • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om bemyndigande.

Kort introduktion om nyvalda ledamöter:

Patrik Axelsson

Patrik Axelsson, född 1982, verkställande direktör i Sociallite US AB och har gedigen bakgrund inom framför allt försäljning och ledarskap. Han har erfarenhet från både mindre tillväxtbolag till större publika företag inom IT-branschen. Han har tidigare grundat och förvaltat flera olika bolag samt varit försäljningschef på Binero AB.

Martin Werner

Martin Werner, född 1977, har bakgrund inom telekomindustrin (Nokia) har Martin de senaste 11 åren drivit kreativa och digitala verksamheter. Sedan 2015 är han VD och partner för River (River Cresco AB) som är en kreativ kommunikations-/reklambyrå med kunder som Nike, Klarna mm. Utöver sitt dagliga uppdrag på River har Martin ingått i styrelsen för Isbit Games (spelutvecklare) där han hade rollen som styrelseordförande.

Alexander Benitez

Alexander Benitez, född 1979, har en bakgrund inom inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling inom små och stora organisationer. 2015 lämnade han den globala dataspelsjätten Electronic Arts och har sedan dess varit med och grundat och byggt upp flertalet teknik- och varumärkesbolag. Till vardags arbetar han som Business Director i health-techbolaget Deversify AB.

//

För mer information,
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.