Press release

Kommuniké extra bolagsstämma i GOGO Lead Tech AB (publ)

Idag, 22 december 2021, höll GOGO Lead Tech AB (publ) extra bolagsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman.

Punkt 7. Beslut om ny bolagsordning (firmanamn)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om namnbyte enligt nedan i turordning:

  1. Sociallite US AB (publ)
  2. Sociallite Group AB (publ)
  3. We are Sociallite AB (publ)

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt.

//

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.