Press release

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 2022-02-03

Kvittningsemissionen som styrelsen beslutade om i samband med förvärvet av Torget Updated Sweden AB 2022-01-20 är nu registrerad hos Bolagsverket. Aktiekapitalet uppgår till totalt 104 049 661,05 kr och antalet aktier uppgår till 77 073 823 st.

Kort information om Torget Updated Sweden:

Torget Updated Swedens verksamhet ligger i linje med Sociallites nuvarande produktportfölj och tillväxtstrategi och erbjuder helhetslösningar inom online-marknadsföring. Ambitionen med förvärvet, förutom att vidareutveckla de underliggande tillgångarna, är att stärka Sociallites portfölj av varumärken och bolag. Förvärvet innebär att Sociallite får ett starkare produktutbud mot slutkund. Torget Updated Swedens produkter är ett ypperligt tillskott till våra nuvarande tillgångar och möjliggör för ytterligare synergier inom gruppen men framförallt med vår SaaS-produkt Connectio.io och Gravel Sweden som redan idag är aktiva inom detta segment och jobbar i linje med samma typ av kunder. 

Torget Updated Sweden har idag av 8 medarbetare. Justerade siffror har tagits fram från säljaren under perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021, nettoomsättningen uppgick till ca 14 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 4 MSEK. Tillgångarna i Torget Updated Sweden har som i ett led för affärens genomförande överförts från Torget Updated AB.

För fullständig information om förvärvet: https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=78960

//

För mer information: 

VD, Christian Kronegård 

ir@sociallite.us

08-41001092 

www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.