Press release

Nytt antal aktier och sammanläggning registrerad

2023-08-21

Till följd av slutförandet av den sammanläggning som nu skett i antalet aktier i bolaget och den teckning som gjordes genom TO2-optioner (totalt tecknades det aktier för motsvarande 8 172,30 kr) har det skett en förändring i antalet aktier och aktiekapitalet. Bolaget har nu 2 305 620 aktier och ett aktiekapital om 23 056 197,8 kr.

//
För mer information,
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us
 

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.