Press release

Patrik Axelsson utses till verkställande direktör för Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2022-04-06

Patrik Axelsson, nuvarande dotterbolagschef i Torget Updated Sweden AB utses och tillträder som verkställande direktör för Sociallite US AB (publ) (“Sociallite’’). Han efterträder Christian Kronegård som kvarstår i styrelsen. Patrik Axelsson, född 1982, gedigen bakgrund inom framför allt försäljning och ledarskap. Han har erfarenhet från både mindre tillväxtbolag till större publika företag inom IT-branschen. Han har tidigare grundat och förvaltat flera olika bolag samt varit försäljningschef på Binero AB.

Sociallite har under de senaste åren fokuserat på att förvärva bolag och plattformar inom digitala produkter, leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online. Under de senaste åren har flertalet förvärv genomförts inklusive Torget Updated Sweden AB varför bolagsgruppen nu går in i en ny fas med större fokus på integration samt utveckla och växa den befintliga verksamheten.

”Vi mycket glada över att kunna meddela att Patrik Axelsson, som är en erfaren ledare samt redan är en integrerad del av bolaget, tillträder som verkställande direktör. Patrik kommer fokusera på det operativa arbetet och tar över rollen som den nya drivkraften för Sociallite.

Styrelsen vill också ta detta tillfälle i akt och tacka Christian Kronegård för sitt gedigna arbete under sin tid som vd för Sociallite.” – Johan Lundquist, Styrelseordförande.


Jag ser fram emot att ta mig an rollen som vd för Sociallite, ett bolag som jag har lärt känna mycket väl. Tillsammans med bolagsledningen och alla medarbetare kommer min prioritet vara att vidareutveckla vår operativa modell, vilket kommer göra oss konkurrenskraftiga och möjliggöra ett ännu starkare erbjudande till våra kunder. På så vis skapar vi möjligheter för långsiktig organisk tillväxt och lönsamhet. Tillsammans i gruppen kommer vi nu skapa en gemensam kultur med öppenhet, rutiner och glädje” – Patrik Axelsson, verkställande direktör

//

För mer information: 

Styrelseordförande, Johan Lundquist

ir@sociallite.us

www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.