Press release

Preliminär försäljning för november

ONS, DEC 16, 2020 15:28 CET

Stockholm 2020-12-16

Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech (“GOGO”) uppgick till ca 0,7 MSEK för november månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till (16 TSEK), då med enbart Online Gaming Info OGI som ingick i GOGO-koncernen.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.