Press release

Preliminär försäljning för september och verksamhetsuppdatering

TIS, NOV 03, 2020 13:10 CET

Stockholm 2020-11-03

Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech (“GOGO”) uppgick till ca 0,6 MSEK för september månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till (0,1 MSEK), då med enbart Online Gaming Info OGI som ingick i GOGO-koncernen. 
 

Det kan konstateras att koncernen på kort tid vuxit rejält genom efterlevandet av strategin att förvärva bolag och plattformar inom leadgenerering. Idag består koncernen av en diversifierad portfölj av leadgenereringstillgångar inom web hosting, sociala medier och igaming som genererar leads till kunder världen över. Alltjämt skannas marknaden regelbundet av i jakt på nya potentiella förvärv som bedöms passa bra in i GOGO. Målet är att växa och skapa en agil portfölj av tillgångar som ger möjlighet att möta marknadens upp- och nedgångar på bästa sätt. 
 

GOGOs senaste förvärv av Gravel Sweden (“Gravel”) har sedan tillträdet i september startat igång hösten i högt tempo. Gravel ingick sju nya kundavtal med ett initialt ordervärde om ca 0,4 MSEK redan efter dryga månaden efter GOGO tillträdde bolaget vilket kommunicerades i pressmeddelande 2020-10-07. Under oktober har Gravel inlett rekryteringsprocesser för att stärka upp organisationen ytterligare med fokus på att utöka försäljningsteamet. Efter stort intresse tillträdes platserna av Jakob Westin och Clara Lindén. Jakob kommer tidigare från Coop och Belma och Clara kommer från Framtidsmedia och de båda drivs och sporras av den resa Gravel har framför sig.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.