Press release

Preliminär försäljning och verksamhetsuppdatering februari

TIS, MAR 03, 2020 12:28 CET

Stockholm 2020-03-03

Från och med den 5 februari konsoliderades räkenskaperna för förvärvet av den brittiska tillgången i GOGO Lead Tech. Den preliminära försäljningen för den nyförvärvade brittiska tillgången omsatte under februari månad 0,3 MSEK, vilket kan jämföras med föregående år (0,2 MSEK). Totalt uppgår den preliminära försäljningen i gruppen till ca 350 TSEK för perioden. Totalt ökade antal användare av den brittiska tillgången med 177,92 % jämfört med februari 2019 och antalet nya användare ökade med 179,55 %. 

Fortsatt fokus ligger på utveckling och integration av befintliga plattformar samt sökande efter fler förvärv. Bolaget ligger i fortsatt process om att utöka organisationen genom rekrytering av personal.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.