Press release

Preliminär försäljning och verksamhetsuppdatering för april

TIS, MAJ 19, 2020 13:25 CET

Stockholm 2020-05-19

Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech (“Bolaget”) uppgick till ca 335 TSEK för perioden vilket kan jämföras med (97 TSEK) samma period föregående år.
 

Totalt ökade antalet användare i den förvärvade verksamheten under april med ca 135 %, från 9 425 april 2019 till 22 107 under april 2020. Fullt fokus läggs på fortsatt utveckling av våra tillgångar för att bibehålla den positiva utveckling i form av ökad trafik och konverteringar.
 

Vi fortsätter att scanna marknaden för intressanta förvärv som kan komma att passa bra in i Bolaget.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.