Press release

Preliminär försäljning och verksamhetsuppdatering för juli

TOR, AUG 20, 2020 14:05 CET

Stockholm 2020-08-20

Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech (“Bolaget”) uppgick till ca 220 TSEK för perioden vilket kan jämföras med (40 TSEK) samma period föregående år.
 

Totalt ökade antalet besökare i den förvärvade verksamheten under juli med ca 5 %, från 14 441 i juli 2019 till 15 103 under juli 2020.

Efter periodens utgång har vi omförhandlat våra villkor med en av Bolagets kunder/leverantörer för att möta deras prishöjningar mot slutkund. Prishöjningen medförde att Bolagets intäkter minskade något under juli då vi fortfarande låg kvar på de gamla villkoren.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.