Press release

Preliminär försäljning och verksamhetsuppdatering för juni

TIS, JUL 14, 2020 12:11 CET

Stockholm 2020-07-14

Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech (“Bolaget”) uppgick till ca 320 TSEK för perioden vilket kan jämföras med (90 TSEK) samma period föregående år.

Totalt ökade antalet användare i den förvärvade verksamheten under maj med ca 33 %, från 11 974 i juni 2019 till 15 930 under juni 2020. 

Vi som bolag har en tydlig strategi att vara ett förvärvsinriktat bolag för att expandera till fler vertikaler inom leadgenerering. Vi fortsätter att scanna marknaden regelbundet för förvärv som kan komma att passa bra in i bolagets portfölj.

Bolaget är i slutfasen av granskningsprocessen av det potentiella förvärvet som är verksamt inom Web Hosting, där avsiktsförklaring ingicks 2020-06-04.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.