Press release

Preliminär försäljning och verksamhetsuppdatering för mars

FRE, APR 03, 2020 15:05 CET

Stockholm 2020-04-03

Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech uppgick till ca 0,3 MSEK för perioden vilket kan jämföras med (0,1 MSEK) samma period föregående år. Omsättningen för den brittiska tillgången upgick till ca 250 TSEK, vilket kan jämföras med (80 TSEK) samma period föregående år.
 

Mars månad har historiskt varit den sämsta månaden försäljningsmässigt på året för den brittiska tillgången, så det är med glädje att se sån markant ökning trots den osäkerhet som råder världen över. Hittills har vi inte noterat någon märkbar negativ effekt av COVID-19 gällande trafik på våra plattformar. Snarare har trafiken och konverteringarna ökat något senaste två veckorna. Vi kommer framledes att fortsätta jobba hårdare än någonsin för att bibehålla fortsatt positiv utveckling av våra plattformar.
 

Då vi är en slimmad organisation möjliggör det oss flexibilitet i både upp- och nedgångar på marknaden. Vi kan på ett bra sätt anpassa oss till de rekommendationer som ges av myndigheter. Då all vår verksamhet bedrivs online är vi inte lika utsatta som andra vilket medför att vi kan jobba på som vanligt i nuläget.
 

Fortsatt fokus ligger på utveckling och integration av befintliga plattformar samt sökande efter fler förvärv.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.