Press release

Preliminär omsättning för april och maj samt VD-uppdatering

Stockholm 2022-06-29

Den preliminära omsättningen för april uppgick till 1,3 MSEK (0,5 MSEK) och maj 1,6 MSEK (0,5 MSEK). Under de senaste månaderna har jag och den nya ledningen fått en större förståelse för de olika bolagen i gruppen. Jag kan glädjande konstatera att vissa affärsenheter taktar på bra och utvecklas positivt. Detta gäller i synnerhet våra Leadgenereringsplattformar som ökar lönsamheten och värdet, som gynnar både kunderna och oss som bolag. Gällande vår SaaS tjänst Connectio.io så utformar vi nu en ny marknadsstrategi för att attrahera både nya och gamla kunder. Samtidigt arbetar vi hårt med att modernisera koden för att möta framtida krav med utveckling av nya tjänster och samarbeten.

Jag kan samtidigt konstatera att vissa affärsenheter behöver större insatser och omstruktur för att nå lönsamhet.
Genom rekryteringen av Göran Gylesjö, CFO, har vi fått en bättre kostnadskontroll där vi har identifierat vilka områden vi behöver lägga mer fokus på för att få en bättre helhet.

Arbetet har bland annat innefattat att vi upprättat betydligt tydligare mätpunkter (KPI:er) för att följa utvecklingen och att vi når önskade nivåer. En direkt följd av detta är att vi nu arbetar med att konsolidera affärsenheterna Online marketing (Torget Updated Sweden) och Social media marketing (Gravel) som en gemensam enhet under arbetsnamnet Sociallite ME. Detta för att effektivisera verksamheterna och på ett bättre sätt nyttja synergier mellan bolagen.

Sammantaget är mitt primära fokus för gruppen att skapa långsiktig lönsamhet i alla led. Vi kommer framledes fortsätta att utvärdera våra plattformar och bolag för att skapa de bästa förutsättningarna för oss som grupp att ta ytterligare kliv framåt. Målet är nu att skapa bästa möjliga förutsättningar för att växa organiskt men även genom förvärv, med tydliga synergier, som effektivt kan implementeras in i en väloljad maskin.

För att exekvera på denna strategi har det krävts effektivisering samt omallokering av resurser för att skapa möjligheten till att bygga ett gemensamt lag med centraliserade stödfunktioner till respektive affärsområde.

Framledes kommer jag att rapportera genom VD -och verksamhetsuppdateringar om den operativa verksamheten istället för preliminär omsättning på månadsbasis. Vi har mycket volym att arbeta med och vi har idag en bred portfölj av tillgångar som jag ser fram emot att få kommunicera mer om.

//

För mer information:
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)
Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.