Press release

Preliminär omsättning för december

Stockholm 2022-02-23

Den preliminära omsättningen för Sociallite Us AB (“Sociallite”) uppgick till ca 1 MSEK för december månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca (0,5 MSEK).

Sammantaget uppgick den preliminära omsättningen för Q4 2021 till ca 4,1 MSEK (1,8 MSEK).

// 

För mer information: 

VD, Christian Kronegård 

ir@sociallite.us

08-41001092 

www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.