Press release

Preliminär omsättning för december

TIS, FEB 09, 2021 10:42 CET

Stockholm 2021-02-09

Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech (“GOGO”) uppgick till ca 0,5 MSEK för december månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till (25 TSEK), då med enbart Online Gaming Info OGI som ingick i GOGO-koncernen.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.
 

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.