Press release

Preliminär omsättning för februari

Stockholm 2022-04-21

Den preliminära omsättningen för Sociallite Us AB (“Sociallite”) uppgick till ca 2 MSEK för februari månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca (0,4 MSEK). //
Klicka här för att se hela releasen.

För mer information:

VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.