Press release

Preliminär omsättning för januari

Stockholm 2022-03-09

Den preliminära omsättningen för Sociallite Us AB (“Sociallite”) uppgick till ca 2,1 MSEK för januari månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca (0,2 MSEK).

//

För mer information: 

VD, Christian Kronegård 

ir@sociallite.us

08-41001092 

www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.