Press release

Preliminär omsättning för mars 2022

Stockholm 2022-05-24

Den preliminära omsättningen för Sociallite Us AB (“Sociallite”) uppgick till ca 1,9 MSEK för mars månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca (0,3 MSEK).

Sammantaget uppgick den preliminära omsättning för det första kvartalet 2022 till ca 6 MSEK (0,9 MSEK).

För mer information,
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.